יוחנן הורקנוס נעזר במלחמותיו בצבא שכירים שנלחמו בצד הצבא היהודי . הייתה זו הפעם הראשונה בתולדות החשמונאים שהשתמשו בצבא שכירים – ייתכן שבכך הוא ביקש לשפר את רמתו המקצועית של הצבא , אך היו שראו בכך ביטוי להשפעה הלניסטית . לאחר מותו של יוחנן הורקנוס עלה לשלטון בנו הבכור יהודה אריסטובולוס . הוא שלט רק שנה אחת 103–104 ) לפסה"נ ) ומת ממחלה , אבל בתקופתו חל שינוי חשוב בהנהגה החשמונאית . כנראה אריסטובלוס היה הראשון מבני החשמונאים שהיה לא רק כוהן גדול אלא גם מלך . ההכתרה למלך עמדה בניגוד למסורת היהודית , שלפיה מוצאו של המלך הוא מבית דוד . יש חוקרים הטוענים כי הכתרתם של החשמונאים למלכים התרחשה רק מאוחר יותר , בימי אלכסנדר ינאי 76–103 ) לפסה"נ , ( אחיו של יהודה אריסטובלוס . אלכסנדר ינאי המשיך במדיניות ההתפשטות החשמונאית וניהל מלחמות במטרה להשתלט על נקודות מפתח כלכליות , כגון נמלים ודרכי מסחר . מדיניות זו עוררה התנגדות מצד העם לשלטונם של החשמונאים . לפי יוסף בן מתתיהו , בעת שאלכסנדר ינאי היה טרוד במלחמה נגד הנבטים בשנים 83–90 לפסה"נ פרץ נגדו מרד . אלכסנדר ינאי דיכא את המרד באכזריות : הוא הרג אלפי ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית