. 1 תארו את שלבי ההתפשטות של המדינה החשמונאית . . 2 מה לדעתכם הייתה חשיבות כיבושן של ערים כגון גזר ויפו ? . 3 א' רפפורט במאמרו "על התייוונותם של החשמונאים" טוען : "כל כמה שלא נדחפו השליטים החשמונאים על ידי תאוות כיבוש הושתתו כיבושיהם על בסיס דתי לאומי . "והיסטורי האם מפת הכיבושים של החשמונאים מבססת טענה זו ? נמקו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית