לפי ספר מקבים א המרד נגד גזרות אנטיוכוס אפיפנס החל כאשר פלוגת חיילים הגיעה לכפר מודיעין , הציבה בו מזבח ואילצה את היהודים לזבוח לאלים . אחד היהודים ניגש לזבוח – ואז מתתיהו הרס את המזבח , הרג את מפקד הפלוגה ואת היהודי הזובח . לאחר מכן החלו מתתיהו ותומכיו לפעול נגד הצבא הסלווקי ממקומות מסתור בהרי יהודה . הם נהגו להסתובב בכפרים ולנתץ את המזבחות האליליים . נוסף על כך הם הרגו מתייוונים ששיתפו פעולה עם השלטונות הסלווקיים ועודדו יהודים להמשיך לקיים את המצוות . למרות הצעדים שנקטו הסלווקים נגד היהודים בכפרים , רובם תמכו במורדים , סיפקו להם מזון ואף הצטרפו לפעולותיהם . לדעת חוקרים , הנאמנות והמסירות של היהודים לדתם ולשמירת המצוות הייתה אחד מהגורמים להצלחת המרד . המאבק נגד הגזרות התפתח להתנגדות עממית נגד הצבא הסלווקי ונגד המתייוונים שסייעו לו בביצוע הגזרות . לאחר מותו של מתתיהו , כשהנהגת המרד עברה לבנו יהודה המקבי החלו התקפות ישירות על הצבא הסלווקי . יהודה ואנשיו סיכנו את המשך השליטה של הסלווקים בירושלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית