נכונותם של מתייוונים קיצוניים כמו מנלאוס לסייע לאנטיוכוס אפיפנס הטעתה אותו לחשוב שהמדיניות נגד הדת היהודית תזכה לתמיכה . המתייוונים הקיצוניים הזדהו עם התרבות ההלניסטית , והיו בהם שאף הצטרפו לנציגי השלטון ברדיפתם אחר יהודים שהפרו את הגזרות . לעומתם רוב היהודים המשיכו לקיים את מצוות היהדות – לא אחת מתוך סיכון חייהם . הנכונות של יהודים למסור את הנפש ולא לעבור על המצוות כונתה מאוחר יותר קידוש השם . " קידוש השם" - מקור הביטוי בתלמוד הבבלי ובמדרשים , והוא מבוסס על הפסוק " ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל" ( ויקרא כב , לב . ( לפי ההלכה , אם כופים על יהודי לעבור על מצווה הוא חייב להציל את חייו . ואולם , יש שלוש עברות – עבודה זרה , גילוי עריות ושפיכות דמים – שאסור ליהודי לעבור עליהן . כדי להימנע מהן הוא חייב להקריב את חייו , ובמותו הוא מקדש את השם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית