. 1 א . ציינו את מוסדות ההנהגה בחברה היהודית בתקופה ההלניסטית . ב . אילו ממוסדות ההנהגה היו קיימים כבר מהתקופה הפרסית ובאילו מוסדות חלו שינויים ? . 2 מה היה מעמדה של ירושלים ומה היה מעמד המקדש בתקופה ההלניסטית ? . 3 מה היו מניעיו של יסון במינויו לכוהן גדול ומה היו השיקולים של אנטיוכוס אפיפנס כשמינה אותו לכוהן גדול ? . 4 אילו מהשיקולים במינוי יסון באו לידי ביטוי גם במינוי של מנלאוס לכוהן גדול ? . 5 ספר מקבים ב ה , טו , מתאר את מנלאוס כמי שהיה "לבוגד בחוקים ובמולדת גם . "יחד על מה האשמה זו מתבססת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית