התרבות ההלניסטית השפיעה לא רק על אנשים שבאו במגע עם השלטון ההלניסטי , כמו בית טוביה או הכוהנים הגדולים . גם סוחרים יהודים שסחרו עם תושבי הערים ההלניסטיות החלו להשתמש בלשון היוונית . בהדרגה אימצו יהודים גם שמות יווניים , והיו שנקראו בשני שמות : יהודי ויווני . אחדים קראו לעצמם בשמות שביטאו את אמונתם הדתית , לדוגמה תאודורוס או תאודורה , שפירושם מתנת האל . דוגמה אחרת להשפעה תרבותית היא תרגום התורה ליוונית , הנקרא תרגום השבעים . אחת ההשערות היא שהתרגום היה יוזמה של מלך מצרים תלמי פילדלפוס 247–283 ) לפסה"נ , ( שרצה להוסיף לספרייה הגדולה באלכסנדריה גם עותק של התורה . לעומת זאת יש הטוענים כי התרגום היה יוזמה של יהודי אלכסנדריה , שאימצו את השפה היוונית ורצו לקרוא בתורה בשפה המובנת להם . אחדים מהיהודים שנחשפו לתרבות ההלניסטית קראו גם את יצירות הספרות של התקופה , ודוגמאות להשפעה של תרבות זו יש בספר בן סירא . ההשפעה של התרבות ההלניסטית על החברה היהודית התבטאה גם בתחום הבנייה והאמנות . היהודים נזהרו שלא לעשות פסל ותמונה , ולכן לא יכלו לאמץ את סגנון הפיסול ההלניסטי , אבל הם אימצו את סגנון האדריכלות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית