ליהודה לא הגרו מתיישבים יוונים , ועד שנת 175 לפסה"נ לא הוקמו בה ערי פוליס , אבל השפעת התרבות ההלניסטית חלחלה גם אליה . הראשונים שנחשפו להשפעתה היו בני המעמדות הגבוהים – כוהנים גדולים וחוכרי מסים , שקיימו קשרים עם המעמדות המקבילים להם בחברה הלא-יהודית . הם כונו בשם מתייוונים , משום שאימצו את התרבות היוונית ; בתהליך המכונה התייוונות . ההתייוונות התבטאה בדרכים אחדות : מחיקוי שטחי של מנהגים יווניים , דרך הקמת מוסדות חינוך ותרבות יווניים ושינוי בתפיסת העולם , ועד נטישת הדת היהודית . אחת המשפחות המזוהות עם תהליך ההתייוונות הייתה בית טוביה , שהייתה בקשרי נישואים עם הכוהן הגדול חוניו השני . טוביה , אחד מבני המשפחה , עמד בראש מושבה צבאית בעבר הירדן המזרחי והיו לו קשרים עם בכירים בשלטון התלמי במצרים . המכתבים שהוא כתב לאפולוניוס שר הכספים של המלך תלמי השני מלמדים על השתלבות המשפחה בתרבות ההלניסטית : הם כתובים ביוונית רהוטה ומובעת בהם תודה לאלים , אם כי ייתכן שאת המכתבים ניסח מזכירו היווני של טוביה . ייתכן גם שהנוסח מבטא סגנון דיפלומטי ומנומס . משפחת טוביה – נזכרת בפעם הראשונה בדברי הנביא זכריה כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית