מפה ‭< 3‬ הערים ההלניסטיות בארץ ישראל במאות השלישית והשנייה לפסה"נ ‭.1‬ מ' שטרן כותב על גילויי ההלניזציה של ארץ ישראל: "רשת צפופה של ערים הלניסטיות הקיפה את הארץ ועשתה אותה לאחד האזורים האורבאניים ]העירוניים[ הצפופים במזרח ההלניסטי" (מ' שטרן, "יהדות ויוונות ‭,"ישראל-בארץ‬ בתוך: מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני, עמ' ‭.(5‬ א. כיצד המפה מבטאת את הטענה של שטרן? ב. מהם האזורים העיקריים שהיו בהם ערים הלניסטיות? ג. באילו אזורים היו מעט ערים הלניסטיות?

. 1 מ' שטרן כותב על גילויי ההלניזציה של ארץ ישראל : "רשת צפופה של ערים הלניסטיות הקיפה את הארץ ועשתה אותה לאחד האזורים האורבאניים ] העירוניים [ הצפופים במזרח ההלניסטי" ( מ' שטרן , "יהדות ויוונות , "ישראל-בארץ בתוך : מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , עמ' . ( 5 א . כיצד המפה מבטאת את הטענה של שטרן ? ב . מהם האזורים העיקריים שהיו בהם ערים הלניסטיות ? ג . באילו אזורים היו מעט ערים הלניסטיות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית