יהודה הייתה יחידת מנהל עצמאית עד לכיבוש ארץ ישראל בידי אלכסנדר הגדול בשנת 332 לפסה"נ . בעקבות הכיבוש הייתה ארץ ישראל לחלק מן האימפריה שהקים אלכסנדר הגדול ונכללה בתחום השפעתה של התרבות ההלניסטית . תרבות זו הייתה תוצאה של מיזוג בין התרבויות והדתות של עמי המזרח לבין התרבות היוונית המכונה התרבות ההלנית , על שם הלאס – שמה הקדום של יוון . אלכסנדר הגדול - נולד במוקדון בשנת 356 לפסה"נ ועלה לשלטון בגיל עשרים . התפרסם בהיותו מצביא אמיץ וגם איש רוח שהתעניין בספרות , במדע ובפילוסופיה . אלכסנדר מת בשנת 323 לפסה"נ ונקבר באלכסנדריה שבמצרים . אלכסנדר הגדול תרם במדיניותו לפיתוחה של התרבות ההלניסטית ולהפצתה ברחבי הממלכה . הוא אימץ גינוני שלטון בנוסח פרסי ; ייסד ערים חדשות , ובראשן אלכסנדריה שבמצרים ; ועודד מתיישבים יוונים להגר לארצות שכבש . המתיישבים היוונים נטמעו באוכלוסייה המקומית והיו אחד הגורמים למיזוג בין התרבות היוונית לבין תרבויות המזרח . לאחר מותו של אלכסנדר הפכה ממלכתו לזירת מאבק בין ארבעה ממפקדי צבאו שנלחמו על ירושת השלטון בממלכה . המאבק ביניהם הוכרע בשנת 301 לפסה"נ עם חלוקת הממלכה בין ארבע שו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית