במאה הרביעית לפסה"נ החלה להתפשט בארץ ישראל תרבות חדשה – התרבות ההלניסטית . המפגש עם תרבות זו הציב את החברה היהודית בפני אתגר כיצד לשמר את ייחודה הדתי והתרבותי . מה היו גילויי ההשפעות של התרבות ההלניסטית על החברה היהודית ? מה היו הגישות שהתפתחו בחברה היהודית כלפי התרבות ההלניסטית וערכיה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית