332 לפסה"נ < אלכסנדר הגדול כובש את ארץ ישראל ; סיום התקופה הפרסית 301 לפסה"נ < ראשית שלטון בית תלמי בארץ ישראל 198 לפסה"נ < ראשית שלטון בית סלווקוס בארץ ישראל 175 לפסה"נ < יסון עורך שינויים במשטר של ירושלים 171 לפסה"נ < מנלאוס מתמנה לכוהן גדול 169 לפסה"נ < אנטיוכוס הרביעי אפיפנס גוזל מאוצרות המקדש 168 לפסה"נ < מהומות פורצות בירושלים 167 לפסה"נ < גזרות אנטיוכוס ; ראשית מרד המקבים ; ראשית תקופת הזוגות 164 לפסה"נ < טיהור בית המקדש ; ביטול גזרות השמד 161 לפסה"נ < יהודה ורומא כורתות ביניהן ברית 152 לפסה"נ < יונתן מתמנה לכוהן גדול 142 לפסה"נ < ראשית שלטון שמעון ביהודה 141 לפסה"נ < כיבוש החקרה 140 לפסה"נ < שמעון מתמנה באספת העם לכוהן גדול ולמושל 134 לפסה"נ < ראשית שלטון יוחנן הורקנוס ביהודה 103 לפסה"נ < ראשית שלטונו של אלכסנדר ינאי 76 לפסה"נ < ראשית מלכות שלומציון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית