. 1 לפניכם רשימת שמות ומושגים : יחזקאל , זרע קודש , ארתחשסתא הראשון , כותים , סופר , אמנה , אלישיב הכוהן הגדול , נשים נוכריות , כתב אשורי , מעמד הכוהנים , טעמי המקרא . א . בחרו שלושה שמות או מושגים מן הרשימה וציינו באיזה עניין הם נזכרים בפרק . ב . אתרו ברשימה שלושה צמדים , או קבוצות , של מושגים והסבירו מהו הקשר ביניהם . . 2 מה היו ההשפעות של חורבן הבית הראשון על העם היהודי ומה היו דרכי ההתמודדות שלו עם החלל שיצר החורבן ? מיינו את ההשפעות ודרכי ההתמודדות על פי ההיבטים הבאים : . 3 בתלמוד הבבלי מובעת ביקורת על יהודי בבל שלא עלו בהמוניהם בימי עזרא ( יומא ט ע"ב . ( א . מה היו הגורמים לעלייה מבבל לאחר הצהרת כורש ? ב . שערו , מה היו הסיבות להישארותם של יהודים בבבל לאחר הצהרת כורש ? . 4 הפרק עוסק בשאלת הזהות היהודית בתקופת עזרא ונחמיה . א . מה היו הדעות השונות בנושא הזהות ? ב . על פי ההלכה היהודית הנהוגה בימינו , יהודי הוא כל אדם שנולד לאם יהודייה או שהתגייר . איזו הגדרת זהות תואמת לדעתכם יותר את עמדת ההלכה , זו של שבי ציון או זו של עמי הארצות ? . 5 פעולותיהם של עזרא ונחמיה עיצבו מחדש את אורחו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית