במסגרת הפעולות לחיזוק החיים הדתיים פעל נחמיה לשיקום חומות ירושלים , שהיו חרבות מאז המצור של נבוכדנאצר . נחמיה ראה בכך לא רק דרך להעניק לירושלים ביטחון פיזי אלא גם דרך לנתק את הקשרים הכלכליים והחברתיים בין תושבי ירושלים לבין שאר תושבי הארץ והעמים השכנים ולחזק את אופייה היהודי של העיר . שערי העיר היו נסגרים לקראת ערב , ובשבת הוצבו עליהם שומרים , שתפקידם היה למנוע מסוחרים בני עמים שכנים להיכנס לעיר ולסחור בה בשבת ; נחמיה אף איים לפגוע בסוחרים שיעזו ללון מחוץ לשערי העיר , וזאת כדי שיהודים לא יצאו מהעיר לסחור עמם בשבת . הפעולות של נחמיה לחיזוק אופייה היהודי של ירושלים ונגד נישואי תערובת עוררו את התנגדותן של השכבות הגבוהות בחברה . חוגים אלו דגלו בקיום קשרים כלכליים וחברתיים עם העמים השכנים , ואף קשרי נישואים . לדוגמה , לאלישיב הכוהן הגדול היו קשרים הדוקים עם טוביה העמוני – בן למשפחה בעלת נכסים בעבר הירדן – והוא הרבה להתייעץ עמו . אלישיב היה מוכן לשתף את העמים השכנים בעבודת המקדש , והוא ניצל את ההזדמנות בעת שנחמיה נאלץ לחזור לתקופה קצרה לבבל כדי להעמיד לרשות טוביה העמוני לשכה פרטית במקדש ( נח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית