. 1 נסחו מודעה הקוראת ליהודים לעלות לארץ ישראל בעקבות הצהרת כורש . . 2 הסבירו כיצד אפשרה הצהרת כורש קיום אוטונומיה דתית . . 3 מה היו הגורמים שעיכבו את בניית המקדש ? כיצד התגברו עליהם העולים ? . 4 מה היה מעמדה של ירושלים בתקופה הפרסית ומה היו תפקידיו של הכוהן הגדול ? . 5 מי היו אנשי הכנסת הגדולה ומה היו פעולותיהם ? . 6 אילו מוסדות הנהגה חדשים קמו בימי שיבת ציון ? מה היה תפקידו של כל אחד מהם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית