המוסד כנסת גדולה משמש דוגמה לשינויים שחלו במוסדות ההנהגה בימי הבית השני . במשנה נאמר : " משה קבל תורה מסיני , ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסתהגדולה" ( אבות א , א . ( בשלשלת של מסירת התורה המתוארת במשנה לא מוזכרים הכוהנים ; אף שעל פי התורה , הכוהנים בהיותם בני שבט לוי הם הנושאים באחריות לקבלת התורה ולמסירתה ( דברים לא , ט . ( אחד ההסברים לכך שהכוהנים אינם נזכרים במסכת אבות היא שהם לא מילאו את תפקידם כראוי , ואת תפקיד ההנהגה הדתית מילאו במקומם הנביאים . לפי המסורת היהודית הנבואה הסתיימה לאחר מותם של הנביאים האחרונים – חגי , זכריה ומלאכי ( סוטה מח ע"ב ) – ויש שאף מקדימים את סיום הנבואה לימי ירמיהו ויחזקאל . עם סיומה של הנבואה עבר תפקיד ההנהגה הדתית לידיהם של אנשי הכנסת הגדולה , אך לכוהנים עדיין היה תפקיד בהנהגה . מה שמאפיין את התקופה שלאחר סיום הנבואה הוא שבראש העם עמדו אנשים שלא היו בנים למשפחה מסוימת , כמו הכוהנים , ולא פעלו במקום מסוים , כמו המקדש . מנהיגים אלו נקראו חכמים , והם ינקו את סמכותם מיכולתם לפרש את התורה , ולא מכוחה של התגלות נבואית ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית