בימי שיבת ציון החל לפעול בארץ ישראל מוסד שנקרא כנסת גדולה . מקור השם ואופיו אינם ברורים , אך אנשי הכנסת הגדולה נחשבים למי שעיצבו את החיים הדתיים בראשית ימי הבית השני . אחד ההסברים לתואר " גדולה" הוא ש " החזירו את הגדולה , "ליושנה כלומר החזירו לתפילה את מטבע הלשון שטבע משה : " האל הגדל הגבר והנורא" ( דברים י , יז . ( בימי החורבן השמיט ירמיהו את התואר " , "נורא ודניאל השמיט את התואר " גיבור" ( תלמוד ירושלמי , ברכות ז , ג . ( הסבר אחר לתואר " גדולה" הוא שהמוסד כנסת גדולה היה מעין בית דין מרכזי , כמו הסנהדרין , לעומת בתי דין מקומיים . לפי דעה זו מדובר במוסד של קבע . השערה אחרת היא שמדובר בהתכנסות של העם כולו בהזדמנויות מיוחדות . ייתכן גם שהמוסד כנסת גדולה היה דומה למועצות שפעלו בערי מקדש בבבל . לפי התלמוד הבבלי ( מגילה יז ע"ב ) מנו אנשי הכנסת הגדולה מאה ועשרים איש , אך לפי התלמוד הירושלמי ( מגילה א , ה ) מנו אנשי הכנסת הגדולה רק שמונים ושלושה או שמונים וחמישה חכמים . יש גם הסוברים שמספרם של אנשי הכנסת הגדולה לא היה קבוע . בקרב אנשי הכנסת הגדולה היו הנביאים שחיו בראשית ימי שיבת ציון : חגי ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית