בשנת 538 לפסה"נ הגיעו העולים מבבל לירושלים , ומיד עם הגיעם הקימו מזבח והחלו להקריב עליו את הקורבנות שנהגו להקריב בבית המקדש הראשון . ואולם , מאז הקמת המזבח ועד שנשלמה בניית המקדש עברו כעשרים שנה . לפי ספר עזרא , העיכוב בבנייה היה תוצאה של הפרעה מצד צרי יהודה ובנימין . לא ברור מי הם היו , ויש המזהים אותם עם תושבי הארץ היהודים שלא גלו לבבל והמשיכו לעבוד גם אלילים . לפי זיהוי אחר , צרי יהודה ובנימין היו צאצאי העמים הלא יהודיים שממלכת אשור הגלתה לארץ ישראל במאה השמינית לפסה"נ במקום היהודים שהוגלו ממנה . יוסף בן מתתיהו זיהה את צרי יהודה ובנימין עם השומרונים – תושבי שומרון שכונו בפי חז"ל כותים , על שם מוצאם בכותה שבדרום עירק . תושבי שומרון היו יהודים מממלכת ישראל שלא גלו ונוכרים שהביא לארץ מלך אשור . יחד הם יצרו דת מקומית שהיו בה רכיבים יהודיים ורכיבים אליליים . צרי יהודה ובנימין ביקשו להשתתף בבניית המקדש בטענה שגם הם עובדים את אלוהי ישראל ; אבל העולים דחו את בקשתם ( עזרא ד , ג . ( מתשובת העולים קשה לדעת אם סיבת הדחייה הייתה הרצון של העולים להיבדל מתושבי הארץ או הרצון של השומרונים לבנות בירו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית