לפי הכתובת כורש נשלח מטעם האלים הבבלים לכבוש את בבל ולשקם את הפולחן של האל מר דך . . 1 מה אפשר ללמוד מכתובת הגליל על יחסו של כורש לדתם של העמים שכבש ? . 2 מה דומה בין כתובת הגליל להצהרת כורש ? בתשובתכם ציינו את המטרות , לשון התעודות ותוכנן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית