. 1 אילו מעשים מחיי העם בימי הבית הראשון רצו הגולים לבבל לתקן ואילו מוסדות ביקשו לשקם ? . 2 כיצד באה לידי ביטוי השאיפה של גולי בבל לחדש את מלכות בית דוד ? . 3 מה היו ההשפעות של גלות בבל על העם היהודי ? מיינו אותן לתחומים . . 4 כתבו יומן של גולה לבבל המתאר את תחושותיו ושאיפותיו לאחר החורבן ואת מסקנותיו מהחורבן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית