הצהרת כורש הביאה לחידוש החיים היהודיים בארץ ישראל ולבניין בית המקדש השני . עם עלייתם של עזרא ונחמיה מבבל הוקמו מוסדות הנהגה חדשים , גובש אורח החיים היהודי ועוצבה הזהות היהודית . מה היו התהליכים והפעולות שתרמו לגיבוש אורח החיים היהודי ולעיצוב הזהות היהודית בימי שיבת ציון ובימי עזרא ונחמיה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית