598 לפסה"נ < תחילת גלות בבל 586 לפסה"נ < חורבן בית המקדש הראשון 538 לפסה"נ < הצהרת כורש 516 לפסה"נ < חנוכת בית המקדש השני 458 לפסה"נ < עליית עזרא 445 לפסה"נ < עליית נחמיה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית