יחידה א : ימי שיבת ציון פרק : 1 מגלות בבל ליהודה 8 חורבן וגלות 8 החורבן והגלות משנים את אורח החיים של היהודים 8 הגולים שואפים לחידוש ממלכה שאלות לסיכום הסעיף 10 הצהרת כורש ותרומתה 11 כורש מתיר ליהודי בבל לשוב לארץ ישראל 11 הצהרת כורש מעוררת תקוות 13 העולים בונים את המקדש 14 המקדש והכוהנים נהנים ממעמד מיוחד 16 אנשי הכנסת הגדולה מעצבים את החיים הדתיים 16 החכמים מבססים את מעמדם כמנהיגי העם 17 שאלות לסיכום הסעיף 17 יהודה בהנהגת עזרא ונחמיה 18 עזרא ונחמיה מנהיגים את העולים 18 העולים מגדירים מחדש את זהותם היהודית 19 עזרא ונחמיה מתמודדים עם נישואי תערובת 19 עזרא פועל להפצת התורה 20 נחמיה פועל להרחקת העמים השכנים 22  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית