ואלה תולדות ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד : הנהגה , חברה ודת על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי-דתי אורלי אילני כתיבה : אורלי אילני ייעוץ מדעי : פרופ' זאב ספראי , המחלקה ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת בר אילן קריאה והערות : ד"ר זהבית שנקולבסקי עריכה לשונית : נועה שליטין עיבוד ומפתוח : רותם חרמון קרטוגרפיה : סופר מיפוי ( המפות הוכנו לספר "ממדינת מקדש לעם , "הספר מטח , ( 2008 תחקיר וטיפול בזכויות יוצרים של התמונות : דבורה גרודה טיפול בזכויות יוצרים של הטקסטים : נועה נתנאל מנהל אמנותי : דני זוורו עיצוב גרפי : מיכל ליכטר הפקה : משה מועלם הבאה לדפוס : גדי נחמיאס על העטיפה : בית הכנסת בכפר נחום . צילום : ד"ר אבישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית