אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים , במפות , בגרפים ובקטעים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י – ימין ; ש- שמאל ; ע- עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון לדוגמה : 26 ע – עמ ' 26 תמונה עליונה 91 שע – עמ ' 91 תמונה שמאלית עליונה על העטיפה : © צילום : ויז ' ואל פוטוס יחידה : 1 תהליכי פיתוח ותכנון משנים את פני העולם David Davidson ) teuchterlad ( - 70 , 7 8 ע- Library of Congress , Prints & Photographs Division , Detroit Publishing Company Collection , ] LC-USZC 4-1584 [ 8 ת Michael Danser - מתוך Wikimedia Commons www . flickr . com / photos / 58789412 @ N 00 / 136563346 Verity Cridland . - 9 11 י - צילום : מרק הימן . לשכת העיתונות הממשלתית 11 ש - אנה סוכנוב 12 ע - בית חולים אסותא . צילום : ישראל כהן 12 יא . KUKA Roboter GmbH - מתוך ויקיפדיה 12 שא- Jan-Erik Finnberg www . flickr . com / photos / whean...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים