כדי להתמודד עם המשבר הסביבתי העולמי שאותותיו ניכרים כבר היום , וכדי להיערך לקראת העתיד , מדענים רבים מנסים להעריך כיצד ישפיעו גידול האוכלוסייה האנושית וההתפתחות התעשייתית והטכנולוגית ב100- השנים הקרובות על כדור הארץ ועל רווחת האדם . צוותים של מדענים מעריכים את השינויים שמערכות כדור הארץ והחברה האנושית עוברות היום ואת המגמות העתידיות ; ועל בסיס הערכות אלו מייצרים המדענים סדרות של תרחישים שונים המתארים את עתיד האנושות והעולם . באמצעות התרחישים הם חוקרים את המאפיינים של מגמות שינוי שונות ומנתחים את השפעתן העתידית של מגמות אלו . אף על פי שכל התרחישים הם מודלים תאורטיים בלבד ומבוססים על התנאים העכשוויים ועל המגמות המוכרות לנו היום , אף לא אחד מהם טוען שאפשר להמשיך את ההתנהלות הקיימת היום . סביר להניח שהעתיד יהיה שילוב של ההשלכות המתוארות בתרחישים השונים ושל התרחשויות שעדיין לא השכלנו לדמיין . . 1 היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה , לרישמה המלאה של הארגונים הירוקים הפועילם בישראל . בחרו ארגון מתאים לכל אחד מהנושאים הסביבתיים המוזכרים בטקסט , והסבירו בקצרה את פעולתו של הארגון . . 2 אחת הססמאות ש...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים