גופים וארגונים רבים , הנקראים בשם הכולל ארגונים " ירוקים , " עוסקים בנושאי סביבה - הן בפיתוח וביישום מדיניות סביבתית , הן בהתנגדות ליוזמות מזיקות לסביבה של גורמים ממשלתיים , פוליטיים וכלכליים . הארגונים " הירוקים" הם ארגונים שאינם בבעלות הממשלה . ( NGO – Non-Governmental Organization ) מהם גדולים וותיקים , דוגמת " החברה להגנת הטבע" או " אגודת אדם , טבע ודין" בישראל או " גרינפיס" ( Greenpeace ) בארה"ב ; ומהם קמו כהתארגנויות של אזרחים שאכפת להם שהחליטו לפעול בתוך הקהילה . ארגונים אלו מבקשים להגביר את מודעות האזרחים לנושאי הסביבה , לגרום להם להיות מעורבים ולהשפיע על הנעשה בסביבתם - מרמת השכונה והיישוב , דרך הרמה האזורית והארצית ועד לרמה העולמית . הם נותנים בידי האזרחים מידע וכלים להשמיע את קולם , וכוח ציבורי לשנות את המצב הקיים . מרבית התמורות שחלו בארץ ובעולם בהתמודדות עם סוגיות סביבתיות הן פועל יוצא של לחץ ציבורי , המשלב את פעילותם של הארגונים " הירוקים" עם שימוש באמצעי התקשורת . הארגונים " הירוקים" מטפלים בקשת רחבה של נושאים סביבתיים - איכות האוויר , זכויות בעלי החיים , סוגיות סביבתיות...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים