בעשרות השנים האחרונות ארגונים " ירוקים , " ממשלות וארגונים בין-לאומיים כמו האו"ם - פועלים לקידום המודעות לפיתוח בר קיימא ברמה הגלובלית מתוך הידיעה ששלום העולם בסכנה . אפשר לכנות פעילות זו בשם " פיתוח מדיניות ציבורית-סביבתית בין-לאומית . " עיקר הפעילות מתמקדת בוועידות בין-לאומיות ובניסוח אמנות שעליהן חותמות מדינות העולם . התגייסות בין-לאומית בסוגיות סביבה הוכיחה את עצמה בעבר , למשל במאבק למניעת הידלדלות שכבת האוזון , שעלתה על דרך ( אטית (! של שיקום ומזעור נזקים . התגייסות בין-לאומית מתרחשת בימינו גם בנושא ההתחממות הגלובלית , ואף על פי שהיא נתקלת בקשיים , הניסיונות להגיע לפתרון נמשכים כל העת . בהמשך מתוארות כמה מהפעולות הללו . הסכמה על מדיניות ציבורית-סביבתית בין-לאומית אחידה היא אכן אתגר עצום - בגלל הגודל , הרבגוניות , הפערים , והאינטרסים המנוגדים של האוכלוסיות החיות ברחבי העולם . אחד מניגודי האינטרסים המרכזיים הוא זה הקיים בין המדינות המפותחות למדינות הפחות מפותחות . המדינות המפותחות פועלות היום למען תהליכי פיתוח מקיימים , שאכן מביאים לידי שיקום מערכות טבעיות בתחומן . אך לשם כך הן מעבי...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים