מדינות העולם הדמוקרטיות מפעילות בעקביות תהליכים לטובת הציבור בכל תחומי החיים . בתהליכים אלו המכונים " מדיניות ציבורית" יש אוסף של החלטות המכוונות להשגת מטרות שונות ; החלטות על דרכי פעולה וכלים להשגת המטרות ; וכן החלטות על פעולות לבדיקת ההחלטות , ביצוען ואכיפתן . כאשר המדיניות הציבורית עוסקת באיכות הסביבה היא מכונה " מדיניות ציבורית-סביבתית" . במקומות שבהם קיימת מדיניות ציבורית-סביבתית , נושאים סביבתיים מצויים בחשיבות גבוהה בסדר היום הציבורי , והדבר מקבל ביטוי בתקציבים המופנים לנושא . לדוגמה : בעקבות דוחות המעידים על עלייה בזיהום האוויר בערים הגדולות הוקמה ועדה בין-משרדית שהחליטה על הפחתת זיהום האוויר במרכזי הערים בתוך שנתיים . ההחלטה הובאה לממשלה , אושרה על ידה , ואף הוקצה תקציב לביצועה . הוועדה הבין-משרדית פעלה לקידום תקנה האוסרת כניסת כלי רכב בשעות מסוימות למרכזי הערים , היא הקצתה תקציב לבדיקת הזיהום הנפלט מכלי רכב , לשיווק סולר ובנזין איכותיים יותר , לפרסום הפעולות בקרב הציבור ועוד . לאחר שנתיים התבצעה הערכה לשם הפקת לקחים ושיפור המדיניות . מאפייניה העיקריים של המדיניות הציבורית-סבי...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים