כאמור , המחצבים הם משאב מתכלה : כמותם בכדור הארץ מוגבלת , וצריכתם מצמצמת את הכמות הנשארת בטבע לצריכה בעתיד . מאז המהפכה התעשייתית , ובייחוד במחצית השנייה של המאה ה , 20- גדלה מאוד צריכת המחצבים . מעריכים כי מאז שנות ה40- ועד ימינו צרכו תושבי ארה"ב לבדה יותר מחצבים מאשר כל הדורות שחיו לפניהם . השאלה מתי ייגמרו עתודות המשאבים המתכלים , ובהם גם המחצבים , היא שאלה חשובה , לנו ולבני הדורות הבאים ; והתשובה משתנה באשר לכל מחצב ומחצב , ומבוססת על אומדני הכמויות הזמינות של המשאבים השונים ועל קצב צריכתם . עם זאת יש לזכור כי האומדנים אינם מביאים בחשבון גילוי מאגרים חדשים , שימוש בטכנולוגיות חדשות לאיתור ולכרייה , טכנולוגיות שיביאו לידי שימוש יעיל וחסכוני יותר ; וכן אינם מתחשבים בפיתוח מדיניות מיחזור חומרים והפעלתה , בשינוי הרגלי צריכה ועוד . לפי האומדנים , עתודות העופרת והכספית ייגמרו כבר במאה ה , 21- ואילו הברזל יספיק לתקופה העולה על 100 שנים . ואולם , בתחילת שנות ה70- הראו האומדנים שעתודות הנחושת הידועות ייגמרו בתוך 35 שנה , ואילו היום , לאחר שנתגלו מכרות חדשים , מעריכים שהנחושת תספיק לעוד 65 ש...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים