לצד מרבצים שמהם מפיקים מתכות , קיימים מרבצים שהם חומרי גלם להפקת מוצרים שאינם מתכתיים , והשימושים בהם מגוונים מאוד . תהליך ההיווצרות של כל חומר גלם כזה שונה , רובם שכיחים ונכרים במחצבות בכרייה פתוחה . לעתים , בעיקר בענף הבנייה , משתמשים בסלעים כמו שהם , אחרי שחוצבים אותם במחצבות . מלחים - קבוצה של חומרים כימיים , שהנפוץ והמוכר שבהם הוא מלח הבישול , אך ישנם גם מלחי אשלגן , מגנזיום וברום . מלחי האשלגן משמשים בעיקר לדישון גידולים חקלאיים ; מלחי הברום משמשים בעיקר ברפואה , בייצור מעכבי בעירה , בצילום ובחומרי הדברה ; ומלחי המגנזיום משמשים בעיקר לחומרים חסיני אש ומיני מלט מיוחדים . לקבוצה זו שייך גם הגבס , המשמש בבנייה וברפואה . מלח : תרכובות של יסוד מתכתי עם יסוד אל-מתכתי היוצרות גבישים יציבים . פוספטים - מינרלים המכילים זרחן , המשמשים דשן חשוב לחקלאות . מרבצי פוספטים מהגדולים בעולם נמצאים במרוקו ובישראל . כריית הפוספטים בארץ נעשית במכרות פתוחים בנגב - באזור אורון , נחל צין ומישור רותם . חרסיות - קבוצת סלעים רכים המורכבים ממינרלי חרסית שונים , מתרככים במגעם עם מים ומתקשים עם ייבושם בשרפה . ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים