מחצבים הם חומרים טבעיים הנמצאים במקום כלשהו בקרום כדור הארץ בריכוז מוגבר משיעור התפוצה הרגיל שלהם , כגון זהב , נחושת וברזל . אם מתברר שכריית מחצב מסוים כדאית ורווחית - הוא נקרא בצר או עפרה . מחצבים אלו משמשים חומרי גלם לרבים מענפי התעשייה , וכמו מקורות האנרגיה המאובנים ( פוסיליים , ( הם משאבים מתכלים . בני אדם משתמשים במחצבים משחר ההיסטוריה , ועדות לכך אפשר למצוא בשמותיהן של תקופות היסטוריות קדומות . תקופת הברונזה ותקופת הברזל , למשל , היו תקופות שבהן ההפקה , העיבוד והשימוש במתכות אלו גבר והשתכלל . בתמנע ( סמוך לעיר אילת ) נמצאו שרידיו של אחד האתרים הקדומים בעולם להפקת נחושת . בימינו , עם הגידול באוכלוסיית העולם והעלייה ברמת החיים , גובר השימוש במחצבים ובד בבד מתפתחות ומשתכללות יכולות האיתור , הכרייה וההפקה שלהם . השימוש במחצבים צריך להתבצע במתינות כי הם משאבים מתכלים ; יתרה מזאת - תהליכי ההפקה של חומרי הגלם , הובלתם ועיבודם פוגעים בסביבה ומגדילים את כמות גזי החממה באטמוספרה . ככל משאבי הטבע תפרוסת המחצבים שבסלעי קרום כדור הארץ אינה אחידה . במדינות שבהן קיימים מחצבים שהפקתם כדאית הם מש...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים