באמצע המאה ה19- נעשתה האנרגיה צורך הכרחי למגוון פעילויותיו של המין האנושי ; היום , בראשית המאה ה , 21- האנרגיה הכרחית כמעט לכל פעילויותינו . הגידול באוכלוסיית העולם , הגידול בפעילות הכלכלית , השימוש הגובר באמצעי התחבורה ובחשמל , העלייה בהיקף הצריכה וברמת החיים - כולם צורכים אנרגיה , וזו מיוצרת בעיקרה ממשאבי האנרגיה המתכלים - נפט , גז ופחם . היום אין עוד ספק שיש לשנות מהותית את מערכות הפקת האנרגיה בעולם לנוכח הזיהום שהן מייצרות והשינויים שהן מחוללות באקלים הגלובלי . עם זאת המעבר למקורות אנרגיה ידידותיים יותר כרוך בקשיים רבים : . 1 עלויות פיתוח טכנולוגיות ותשתיות חדשניות הפולטות מעט מזהמים הן גבוהות , וממשלות וחברות בין-לאומיות אינן יכולות או אינן מעוניינות לשאת בעלויות אלו . הן גם אינן מעניקות די תמריצים למגזרי הכלכלה השונים כדי שיתחילו להשתמש בטכנולוגיות החדשות . . 2 המדינות הפחות מפותחות זקוקות לטכנולוגיות חדשות לייצור אנרגיה - אך כדי שיוכלו להשיגן נדרש שיתוף פעולה בין ממשלותיהן ובין מנגנונים בין-לאומיים . ולא תמיד שיתוף פעולה כזה מתקיים . . 3 היצרנים השונים בתחומי התעשייה , התחבורה ,...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים