השימוש במשאבי הטבע התפתח והתרחב במשך ההיסטוריה . האדם , שבראשית ימי האנושות חי חיי נוודות והשתמש במשאבי הטבע רק לצורך קיום בסיסי , התיישב בחלוף הדורות ביישובי קבע , ועם הזמן הגדיל את מספרם ושטחם והחל לצרוך מוצרים רבים . אלה הובילו להרחבת השימוש במשאבי הטבע ולשכלולו : עוד ועוד קרקעות נהיו משטחי בור לשטחים מעובדים או בנויים , צריכת המים עלתה , וניצול מקורות האנרגיה והמחצבים הלך והתרחב . עד לפני כמה דורות מגמת העלייה בניצול משאבי הטבע הייתה אטית והדרגתית , והשימוש עצמו לא פגע פגיעה של ממש במערכות הטבעיות של כדור הארץ . מפנה חד הביאה עמה המהפכה התעשייתית ; וב150- השנים שחלפו מאז התרחב ניצול משאבי הטבע לממדים עצומים , הן בעקבות גידול דרסטי באוכלוסיית כדור הארץ , הן בעקבות תהליכי הפיתוח המואצים המתרחשים בעולם כולו . היום ברור כי ממדי הניצול האדירים שמנצל האדם את משאבי הטבע גורמים לזיהום חמור של מים , אוויר וקרקע ; לשינויים בלתי הפיכים במערכות טבע רבות , שקיומם של כדור הארץ ושל בני האדם תלוי בהן ; לסכנת כליה של אחדים ממשאבי הטבע ; ולאסונות סביבתיים . יש אסונות סביבתיים שהיקפם מקומי , כמו המלח...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים