גם במדינות הפחות מפותחות קיימת כיום מודעות לצורך בתכנון ובפיתוח המרחב הכפרי , אך המשאבים המוקצים לצורך זה אינם גדולים . הסיוע הבין-לאומי למדינות אלו מגיע לכ70- מיליארד דולר בשנה ( בשנת , ( 2007 אבל זהו סכום נמוך בהשוואה לצרכים הרבים של המדינות האלה , ורק חלק ממנו מוקדש לפיתוח המרחב הכפרי . במוסדות הבין-לאומיים קיימות דעות שונות בנוגע לסוגי הסיוע המועדפים ולתחומים שבהם יש להשקיע . דילמה מרכזית נוגעת לשאלה , אם יש לנסות ולהחזיר לחקלאות את מקומה המרכזי במרחב הכפרי או להשקיע בפיתוח תעסוקות חלופיות , שאינן חקלאיות . מחקר של הבנק העולמי במדינות דרום אמריקה בשנת 2005 בדק את השפעת הפיתוח של המרחב הכפרי על הצמיחה הכלכלית הלאומית , על הפחתת העוני ועל שימור הסביבה באזורים אלה . הממצאים המרכזיים של המחקר מלמדים שמתן מידע חקלאי והכנסת שיטות עיבוד מודרניות מסייעים יותר מכול להפחתת העוני באזורים אלו , ובכך תורמים לצמיחה כלכלית של המדינה כולה ואף מביאים להגנה על הסביבה במרחב החקלאי . במדינות הפחות מפותחות ברחבי העולם מתקיימים מפעלי סיוע בין-לאומיים בתחום החקלאות ופיתוח המרחב הכפרי . הנה כמה דוגמאות : ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים