המרחב הכפרי משתרע על פני רוב שטחן של המדינות בעולם כולו , וההכרה בחשיבותו ובצורך לשמרו הולכת וגוברת . עם זה - חלות תמורות בענף החקלאות : מספר החקלאים קטן , המשקים הכפריים ננטשים , והחקלאות הולכת ונעשית חקלאות מסחרית . תמורות אלו מסכנות את המרחב הכפרי , וכדי להצילו עוסקים כיום - באופן אינטנסיבי - בקביעת מדיניות של תכנון ופיתוח המרחב הכפרי .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים