הבעיה הניצבת כיום לפני החקלאות היא מציאת דרכים לאיזון בין הדרישה לאספקת מזון לאוכלוסייה הולכת וגדלה - לבין מזעור הפגיעה בסביבה ושימור משאבי הטבע לדורות הבאים . חקלאות הנוקטת בדרכים כאלה מכונה "חקלאות בת קיימא . " כדי לשמור על החקלאות ולהקטין את נזקי הסביבה יש צורך לפעול בשני מישורים : . 1 ליישם שיטות עיבוד ידידותיות לסביבה - שיטות המקטינות את זיהום הקרקע , המים והאוויר . . 2 לשמר שטחים חקלאיים על ידי תמיכה בחקלאים , כדי שלא ינטשו את שטחי העיבוד וכדי שהשטחים לא יהפכו לאזורים בנויים ( עוד בנושא - בפרק הבא . ( להלן כמה משיטות העיבוד , התורמות לפיתוח חקלאות בת קיימא : שיטות עיבוד ידידותיות לסביבה עיבוד יתר של הקרקע גורם כאמור לסחיפת קרקעות ולאובדן פוריותן . תהליכים אלו מחמירים במיוחד כאשר הקרקע נחשפת לאחר איסוף היבול ולאחר החריש והכנת השדה לזריעה מחדש . כדי למנוע את חשיפת הקרקע ואת הידוקה - מקובלת כיום , בעיקר בארה"ב , שיטת עיבוד הממזערת את הנזקים הנגרמים מעיבוד הקרקע . בשיטה זו משאירים בשדה לאחר הקציר שאריות מן הצומח , כדי שיגנו מפני סחיפה ומפני התאיידות המים מן הקרקע . בעונת הזריעה מכניס...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים