החקלאות המודרנית אמנם מייצרת מפגעים סביבתיים , אבל היא גם תורמת לשמירה ולהגנה על הסביבה ועל איכות החיים של המין האנושי . נוסף על היותה ספק המזון של האדם ובעלי החיים וספק חומרי גלם תעשייתיים ( כמו - כותנה , ( החקלאות משמרת שטחים חקלאיים פתוחים לא מבונים , ובכך תורמת לתחומים אקולוגיים , חברתיים ותרבותיים . התרומות האקולוגיות תרומה למגוון הביולוגי התרומה הראשונה של החקלאות לסביבה נמצאת בעצם התפרסותה על פני שטחים פתוחים רחבי ידיים , המאפשרים קיום ושימור של עולם החי והצומח . שטחים חקלאיים משמשים כמסדרונות אקולוגיים : הם מקשרים בין שטחים טבעיים ויוצרים רצף של שטחים פתוחים , המאפשר תנועה ומעבר של בעלי חיים ושל זרעים ממינים שונים . שטחים חקלאיים רחבי ידיים עשויים לתרום גם להגדלת המגוון הביולוגי , בעיקר באזורי התפר שבינם לבין השטחים הטבעיים . תרומה לחלחול מי הגשמים בשטח החקלאי , כמו בשטחים פתוחים בכלל , חודרים מי גשמים ונגר עילי אל מפלסי מי התהום ומעשירים אותם במים שפירים . התרומה להעשרת מי תהום משתנה לפי סוג הקרקע וסוג הגידול החקלאי , וכך לדוגמה - בקרקעות שמקורן בסלעי גיר , דולומיט או אבן חול ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים