עיבוד חקלאי אינטנסיבי ופעולות שנועדו להרחיב את שטחי החקלאות ולהגדיל את היבולים גורמים נזקים הולכים וגדלים לסביבה ולמשאבי הטבע . עיבוד יתר של הקרקע גידול האוכלוסייה בעולם יצר דרישה גוברת למזון , ודרישה זו הביאה לעיבוד שטחים הולכים וגדלים ולהגברת האינטנסיביות של העיבוד החקלאי . עיבוד יתר של הקרקעות ( עיבוד תכוף - עונה אחר עונה ) וגידול אותם סוגי גידולים על אותה יחידת שטח - גורמים להרס הקרקעות ולירידה בפוריותן , עד שהקרקע אינה יכולה לספק אמצעי מחיה לבני אדם , לצמחים ולבעלי חיים . תהליכים אלו של הידלדלות הקרקע מכונים גם בשם " תהליכי מדבור" , והם מתרחשים באזורים צחיחים ( מדבריים ) וצחיחים למחצה ( ערבתיים . ( כמעט מחצית הקרקעות בעולם מצויות באזורים צחיחים וצחיחים למחצה , וכשליש מאוכלוסיית העולם חיה בהם , רובה אוכלוסייה דלת אמצעים . כיום מצויים 20 % -10 % מן השטחים שבאזורים אלו בתהליכי מדבור , בעיקר בשל תהליכים של ניצול יתר של משאבי הקרקע והמים . ואלו הן כמה פעולות חקלאיות הגורמות להידלדלות הקרקע ולאובדן ערכה החקלאי : כאשר מגדלים באופן אינטנסיבי גידול אחר גידול על אותה חלקה , ובפרט כשמדובר בא...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים