כאמור , בחקלאות מסחרית משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות , והתוצרת - רובה או כולה - מיועדת לשיווק ולא לצריכה עצמית של המגדלים . אפשר למיין את טיפוסי החקלאות המסחרית בדרכים שונות , לדוגמה - על פי הגידולים החקלאיים ( משקי חלב ; משקי בשר - מרעה ; משקי דגנים ; משקי ירקות ; משקי פרחים - ועוד , ( לפי הבעלות על המשק ( משפחתי , תאגידי ) או לפי מספר הענפים החקלאיים ( משק מתמחה חד-ענפי , משק מעורב . ( להלן כמה דוגמאות של משקים כאלה : חקלאות מסחרית בעולם הפחות מפותח בעולם הפחות מפותח גם החקלאות המסחרית היא בדרך כלל עתירת עבודת כפיים וכוללת סוגים שונים של משקים חקלאיים , החל במשקים משפחתיים קטנים , שהם על פי רוב משקים מעורבים , ועד חוות ענק של משקים מתמחים חד-ענפיים . משק משפחתי - מעורב למשקים מעורבים כמה מאפיינים משותפים : על פי רוב אלו הם משקים קטנים , שמגדלים בהם יותר מענף חקלאי אחד - בדרך כלל בעלי חיים וסוג אחד או שניים של גידולים חקלאיים . כשמגדלים תבואה - חלק מן התבואה מיועד למכירה בשווקים מקומיים , וחלק - לצריכת בני הבית ובעלי החיים . שיטות העבודה במשק המעורב הן לרוב שיטות מסורתיות , ורמת המיכון ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים