עד כה ראינו שאפשר להבחין בשני סוגי חקלאות עיקריים : חקלאות קיום ( מחיה ) וחקלאות מסחרית ( שיווקית . ( בפרק זה נכיר מגוון טיפוסים בכל אחד מסוגי החקלאות ונבין את הקשר שבין טיפוסי החקלאות לבין רמת הפיתוח של המדינה שבה הם מתקיימים . חקלאות נדודים : שיטת עיבוד הקרקע הנהוגה באזורי יערות הגשם . בשיטה זו החקלאים מעבדים כמה חלקות קרקע במחזוריות : הם מבראים ( כורתים ) חלקת יער ומעבדים אותה , וכשהקרקע מידלדלת , הם " נודדים" לחלקה אחרת , מבראים ומעבדים אותה , וכן הלאה . השיטה מכונה גם " חקלאות כריתה ושרפה . "  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים