המהפכה החקלאית השלישית , שהתרחשה במהלך המאה ה , 20- העצימה את השינויים בחקלאות . החקלאות המסחרית של ימינו מאופיינת בעלייה גדולה ביבולים ליחידת שטח , בצמצום כוח העבודה , בהשקעות הון גדולות , במסחר בין-לאומי נרחב , בתוצרת חקלאית מגוונת ובירידה במחירי התוצרת . הפיתוח הטכנולוגי , שהחל במהפכה החקלאית השנייה , הואץ - והוא הכוח המניע של המהפכה החקלאית השלישית . המכונות החקלאיות מאפשרות עיבוד שטחים נרחבים בזמן קצר ; אמצעי התחבורה המתקדמים , המשמשים לשינוע התוצרת החקלאית , מאפשרים להוביל אותה תוך זמן קצר יחסית גם לשווקים רחוקים ; שיטות של השקיה , ניקוז , מיחזור מים ואגירת מים מאפשרות ניצול יעיל של המים ; שימוש נרחב בדשנים ובחומרי הדברה מביאים להגדלת כמות היבולים ; השבחת זנים ויצירת זנים חדשים של צמחים ובעלי חיים מגוונים את התוצרת ותורמים אף הם להגדלת כמות היבולים ; והעברת גידולים רבים לחממות מבוקרות ( ובהן פיקוח על הלחות והטמפרטורה , על סוג הקרקע וכמויות המים ) מעניקה לכל גידול את התנאים המיטביים ( האופטימליים ) להתפתחותו . הגידול בחממות הואץ מאוד בשנים האחרונות ואף זכה לכינוי "המהפכה הלבנה" . ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים