מאז המהפכה החקלאית הראשונה התרחשו תמורות בענף החקלאות במקומות שונים בעולם . באירופה - התקופה שראשיתה במאה ה17- וסופה במאה ה19- מוגדרת כתקופת המהפכה החקלאית השנייה . בתקופה זו החל גידול מואץ של אוכלוסייה , ובעקבותיו שורה של תוצאות : עלייה בביקוש למזון ; עלייה בייצור ובתפוקה החקלאית והיווצרות עודפי מזון גדולים יותר מאשר בעבר ; חלוקה מחודשת של הקרקעות - ובעלות של החקלאים על חלקותיהם ; וכן תחילתו של תהליך הגירת חקלאים מן הכפרים אל הערים ( תהליך העיור , ( תהליך שהתחזק בעקבות המהפכה התעשייתית . אופיו של ענף החקלאות השתנה מחקלאות שעיקרה חקלאות לצורכי קיום לחקלאות מסחרית ( שיווקית . ( בתקופה זו כבר היה קשר רצוף בין רוב חלקי העולם , והדבר איפשר את התפשטות המהפכה החקלאית . חידושים והמצאות שפותחו באירופה התפשטו במהירות ברחבי העולם . להלן כמה תהליכים : במשך תקופות ארוכות בהיסטוריה של אירופה לא נמצאו הקרקעות החקלאיות בבעלותם של האיכרים שעיבדו אותן . תחילה היו אלה האצילים שהעסיקו איכרים צמיתים לצורך עיבוד הקרקע , ואחר כך היו אלו בעלי קרקעות עשירים שהעסיקו עובדים שכירים . במהלך המהפכה החקלאית השנייה ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים