החברה האנושית בראשיתה התבססה על ליקוט מזון מן הטבע ( גרגרים , פירות , שורשים , עלים , אגוזים וכדומה , ( על ציד ועל ודיג . כדי להגיע למקורות המזון , נאלצו בני האדם להרבות בנדודים , ובדרכם נאלצו לחפש מים ומחסה במערות וביערות . לפני כ 10 , 000- שנה , בתקופה המכונה " התקופה הנאוליתית , " החלה המהפכה החקלאית הראשונה . במהלכה התחולל המעבר מנוודות , ליקוט , ציד ודיג - להתיישבות קבע ולחקלאות , ובני האדם למדו לתרבת צמחי בר ולבית בעלי חיים . הם הכשירו את הקרקע לעיבוד חקלאי , בין השאר ? השוו בין מפת אזורי הביות והתרב ff ת לבין מפות הגידוילם החקלאיים באטלס . הביאו דוגמאות לגידוילם שמגדילם כיום ותורבתו או בויתו באותו אזור בעבר , ולגידוילם שהתפשטו הרחק מן האזור שבהם הם בויתו או תורבתו . על ידי שרפת עצים שגדלו באופן טבעי , ולמדו כיצד לבצע פעולות חקלאיות בסיסיות דוגמת חריש , זריעה , איסוף היבול ואחסונו . הפעילויות החקלאיות , הדורשות מן החקלאים להימצא יום-יום בקרבת משק החי ושטחי החקלאות , חייבו את בני האדם לעבור ליישובי קבע . כך גרמה המהפכה החקלאית הראשונה לצמיחת תרבויות בעלות ארגון חברתי , להתפתחות מע...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים