כפי שראינו , העיסוק בחקלאות היה המאפיין הבולט ביותר של היישובים הכפריים לאורך ההיסטוריה , ובמקומות רבים בעולם הדבר נכון גם כיום . תפקידה העיקרי של החקלאות הוא ייצור מזון ואספקתו לבני האדם , אך השפעתו של ענף כלכלי זה על החברה האנושית ניכרת גם בתחומים אחרים . התחנות בהתפתחות החקלאות הן אבני דרך חשובות בהתפתחות האנושית , והן כרוכות בתהליכים מרכזיים , כגון - צמיחת תרבויות בעלות ארגון חברתי , התפתחות מערכת יישובים , התקדמות טכנולוגית , פיתוח מסחר וענפי מלאכה - ועוד . במהלך התפתחות החקלאות לאורך השנים אפשר להבחין בשלוש נקודות זמן , שבהן התרחשו שינויים מרחיקי לכת , שזכו לפיכך לכינוי " מהפכות חקלאיות" . מהפכות אלו שינו לא רק את פני החקלאות אלא גם את פני היישובים הכפריים ואת חיי התושבים המתגוררים בהם . המילה העברית " חקלאות" מקורה במילה הארמית " חקל , " שפירושה "שדה . " מהפכה חקלאית : תהליך של שינוי ניכר בפעילות החקלאית המביא לשליטה מוגברת של החברה האנושית בייצור המזון ובאספקתו . תרבות צמחים : תהליך המאפשר להפוך צמחי בר לצמחי תרבות לתועלת האדם .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים