קיים קושי בהצגה כללית של התמורות במרחב הכפרי של המדינות הפחות מפותחות , מפני שהאוכלוסייה הנדונה היא אוכלוסייה עצומה , המונה כ2- מיליארד בני אדם ( נכון ל . ( 2007- נוסף על כך קיימת שונות גדולה בין המדינות הנכללות בקבוצת המדינות הפחות מפותחות , והפערים - בין המדינות המצויות בראש טבלת הפיתוח לבין המדינות התת מפותחות המצויות בתחתית הטבלה - גדולים מאוד . לדוגמה - אחד ממדדי הפיתוח של מדינות העולם הוא שיעור המתגוררים בכפרים . בשנת 2010 כ 36 % - מתושבי ארמניה ( הנמצאת בראש רשימת המדינות הפחות מפותחות ) חיו בכפרים , וכ 83 % - מתושבי ניז'ר ( הנמצאת בתחתית הרשימה ) חיו בכפרים . הבדלים אלו באים לידי ביטוי גם בשיעור התושבים הכפריים העוסקים בחקלאות : בעוד שבדרום אסיה כ 40 % - מן הכפריים עוסקים בחקלאות , הרי שבאפריקה כ 70 % - מתושבי הכפרים עוסקים בחקלאות ( נכון ל . ( 2007- בעקבות האמור לעיל , בהקשרים כלכליים מסוימים ובעיקר בקשר לחקלאות , מקובל כיום למיין את המדינות הפחות מפותחות לשלוש קבוצות : קבוצת המדינות התת מפותחות : במדינות אלו החיים בכפר קשים ומלווים במצוקת אבטלה , עוני , ולעתים קרובות גם בתופע...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים