כיום קיימים הבדלים גדולים בין התהליכים המתרחשים במרחב הכפרי במדינות המפותחות לבין התהליכים המתרחשים במרחב זה במדינות הפחות מפותחות . לפיכך נדון בנפרד בשינויים המתרחשים בכל אחת מהקבוצות . החקלאות במדינות המפותחות היא ברובה חקלאות מסחרית ( מודרנית ) . ענף החקלאות במדינות אלו נתון בעשורים האחרונים במשבר כלכלי מתמשך , שאת תוצאותיו אפשר לראות בתמורות החלות במרחב הכפרי . משבר ענף החקלאות המשבר בענף החקלאות קשור להתפתחויות טכנולוגיות , לשינויים במדיניות התמיכה הממשלתית , וגם לתהליכים כלכליים גלובליים . האצה בהתפתחויות הטכנולוגיות החקלאיות בעשורים האחרונים הביאה להיווצרות של מעין מעגל קסמים : הטכנולוגיה גרמה להתייעלות הייצור ולהגדלת התוצרת החקלאית , אבל הכמויות והעודפים גורמים לירידת מחירים . כדי להגדיל את הרווחים , החקלאים מזרימים לשוק כמות גדולה יותר של תוצרת . אבל כמות גדולה זו גורמת לירידה נוספת של המחירים - וחוזר חלילה . נוסף על כך נוצרה עוד בעיה - שינוי היחס בין מחיר התשומות למחיר התפוקות : לעתים קרובות מחיר התשומות החקלאיות גבוה יותר ממחיר התפוקות החקלאיות , לדוגמה : עלות ייצור עגבנייה ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים