התפרוסת ( הפיזור ) של היישובים במרחב הכפרי שונה במקומות שונים ברחבי העולם . לעתים כפרים בודדים מפוזרים על פני המרחב הכפרי , ולעתים - בעיקר במדינות מפותחות - יש מקבץ של יישובים כפריים קטנים סביב עיר מרכזית אחת . במרחב הכפרי אפשר להבחין גם במדרג ( היררכיה ) של יישובים הנבדלים אלו מאלו בגודלם ובתפקודיהם ( בהיקף המוצרים והשירותים : ( חווה , כפריר , כפר ועיירת מסחר . המדרג היישובי , כמו התפרוסת , שונה גם הוא ממקום למקום . זאת ועוד : במרחב הכפרי מצויים גם יישובים עירוניים , והיישובים הכפריים מקיימים עמם יחסי גומלין , הבאים לידי ביטוי במרחב , למשל - תושבי הכפר נוסעים לעיר לקניות , ותושבי העיר ניזונים מן הגידולים החקלאיים שמקורם בכפר . במקומות מסוימים המדרג מלא וכולל יישובים מכל סדרי הגודל . כך קורה לדוגמה באנגליה . במקומות אחרים המדרג חסר אחד או יותר מסוגי היישובים , כפי שקורה לדוגמה באוסטרליה , שבה מצויים חוות , כפרירים ועיירות מסחר - אך לא כפרים . החל במאה ה19- ניסו תאוריות שונות להסביר מה יוצר את המדרג והתפרוסת השונים במרחב . נסביר אותן בקצרה ונבדוק אם הן רלוונטיות גם לימינו . תאוריית שימו...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים