מן התמונות שלפנינו מצטיירים נופים כפריים במקומות שונים בעולם . בכל אחד מהם אפשר לראות את ההשפעות של תנאי הטבע ושל ההיסטוריה והתרבות המקומיים . בתמונות אפשר לראות גם כמה מאפיינים משותפים , הבאים לידי ביטוי בגודל היישובים , במבנה שלהם , בשימושי הקרקע ובאורח החיים הכפרי . ? כתבו מהם המאפיינים המשותפים לכל הכפרים בתמונות שבעמודים אול , ומה מייחד כל אחד מהם . הסבירו ממה נובע הייחוד הזה . היעזרו במפות המתאימות באטלס . גודל , מבנה ושירותים גודל הכפר בא לידי ביטוי קודם כול במספר התושבים המתגוררים בו . ביישוב כפרי , להבדיל מיישוב עירוני , מתגוררים מעט תושבים . יש יישובים כפריים שמתגוררת בהם רק משפחה אחת , לדוגמה - חווה חקלאית ; יש יישובים כפריים ובהם משפחות בודדות ; ויש כפרים שמתגוררים בהם אלפי בני אדם . מהו מספר התושבים המרבי , שלפיו מוגדר היישוב כיישוב כפרי ? אין החלטה חד משמעית בעניין גודל היישוב הכפרי , והוא נתון להחלטה של כל מדינה ומדינה . לדוגמה - בנורווגיה יישובים כפריים מוגדרים כיישובים שחיים בהם עד 200 תושבים , ולעומת זאת ביפן יישובים שחיים בהם עד 50 אלף תושבים נחשבים ליישובים כפריים ....  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים