לאורך אלפי שנים התרחשו שינויים מעטים ביישובים הכפריים בעולם , והם שימרו את המאפיינים המסורתיים של אורח החיים הכפרי ושל התרבויות המקומיות . מקור הפרנסה העיקרי של התושבים ביישובים הכפריים היה החקלאות . גם בשעה שברחבי העולם החלו להתרחש תהליכי שינוי ופיתוח מהירים , התמקדו רוב השינויים האלה באזורים העירוניים - ואילו האזורים הכפריים המשיכו לשמור על רבים מן המאפיינים המסורתיים . אבל בתקופה המודרנית חודרים תהליכי השינוי גם למרחבים הכפריים : במדינות המפותחות תהליכי השינוי מהירים והם משפיעים על אופיו של המרחב הכפרי בתחומים רבים . בבסיסם של שינויים אלו מתקיים מעבר מעיסוק בחקלאות - לעיסוקים אחרים . לעומת זאת תהליכי השינוי במדינות הפחות מפותחות , ובעיקר באזורים המרוחקים מן הערים הגדולות , עדיין איטיים , וחיי הכפר עדיין סובבים סביב העיסוק בחקלאות . ואולם סימנים רבים מעידים שגם אזורים אלו עתידים להשתנות ללא הכר בתקופה הקרובה . תהליכים אלו עומדים במרכזה של היחידה . נוסף עליהם יוצגו מאפייני המרחב הכפרי והדרך שבה השינויים המתחוללים בענף החקלאות מביאים לתמורות במרחב הכפרי .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים