כיצד ייראו ערי העתיד , וכיצד יתנהלו החיים של תושביהן ? מדענים ומתכננים מתחומי דעת שונים עסוקים בחיזוי מגמות העתיד במרחבים העירוניים , והם עושים זאת על בסיס מגמות ותהליכים שכבר מתרחשים בהווה . לערי העולם השפעה אדירה על הסביבה , ומשנה לשנה הן מייצרות יותר אשפה וזיהום אוויר וצורכות יותר מים , קרקע ואנרגיה . אמנם הערים משתרעות רק על פני 2 % מן השטח היבשתי של העולם - אך טביעת הרגל האקולוגית שלהן גדולה : הן צורכות כ 75 % - מן המשאבים העולמיים . לעומת הטוענים כי העיר היא צורת יישוב הצורכת משאבים באופן בזבזני , רבים דוגלים בגישה כי העיר אינה הבעיה - אלא הפתרון , וכי ערים המנוהלות בגישה של פיתוח בר קיימא צורכות פחות משאבים ומייצרות פחות זיהום לכל תושב מאזורים פרווריים וכפריים . לפי גישתם של אלה , שם המשחק הוא יצירה של צפיפות עירונית גבוהה , תוך הבנה כי צפיפות גבוהה אינה ביטוי נרדף לאיכות חיים ירודה . נהפוך הוא : צפיפות עירונית גבוהה מאפשרת לספק בשטח נתון מגוון רחב , חסכני ויעיל של שירותים . אחת הדוגמאות המובהקות לכך שעיר צפופה יכולה להעניק לתושביה איכות חיים גבוהה - היא הונג קונג , אחת הצפופות ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים